Vergoeding


Vergoeding

Vanuit de basisverzekering heb je recht op vergoeding van gesprekken in de Generalistische Basis GGZ waar mijn praktijk onder valt. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen maar het is wel belangrijk om rekening te houden met het eigen risico dat iedere zorgverzekering vraagt van zijn klanten. Voor 2021 blijft de hoogte daarvan, net zoals in 2020, minimaal 385,- euro, afhankelijk van het afgesproken deel van het eigen risico.

Ik heb contracten met vrijwel alle zorgverzekeringen. Wil je het helemaal zeker weten, vraag het dan nog even na bij je zorgverzekeraar of bij mij.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de gesprekken heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Die kan een inschatting maken of er sprake is van problemen die passen in de Generalistische Basis GGZ.

Op basis van de klachten bepaal ik in overleg met je een behandelaanbod dat kan bestaan uit:

  • een kort traject ( 2 tot 5 gesprekken )
  • een middellang traject ( 6 tot 8 gesprekken )
  • een intensief traject ( 9 tot 12 gesprekken )

Mocht het bij de intake of tijdens de behandeling duidelijk worden dat je meer of langdurige hulp nodig hebt dan verwijs ik je, uiteraard in gezamenlijk overleg en in overleg met je huisarts, naar de Gespecialiseerde GGZ.

Alleen als er sprake is van klachten die vallen onder een DSM-IV-diagnose wordt de behandeling door de zorgverzekeraars vergoed (dit DSM-IV-systeem is een internationaal diagnostisch classificatiesysteem voor de geestelijke gezondheidszorg).

Uitzondering

Een aantal klachten vormt daarop een uitzondering, namelijk: werkproblemen, relatieproblemen zonder onderliggende psychiatrische stoornis bij een van beide partners, aanpassingsstoornissen, rouwverwerking, levensfase-problematiek, specifieke fobie, en dyslexie. Deze klachten worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Je kunt je met deze klachten wel aanmelden bij mijn praktijk. De kosten zijn dan echter voor eigen rekening en vallen onder het tarief overig zorgproduct (OZP) voor niet-verzekerde zorg. De tarieven hiervoor zijn: 99,50 euro voor een individueel gesprek van ongeveer 55 minuten. Een partnerrelatiegesprek kost per koppel 165,- euro en duurt ongeveer 90 minuten.

Ook kun je er voor kiezen om je op eigen initiatief, zonder tussenkomst van huisarts of zorgverzekeraar, bij mijn praktijk aan te melden. De kosten komen ook hierbij voor je eigen rekening en bedragen zoals hierboven vermeld wordt per individueel gesprek van ongeveer 55 minuten 99,50 euro. Partnerrelatiegesprekken duren 90 minuten en kosten per koppel 165,- euro.

Niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen

Voor een niet nagekomen afspraak of een te laat afgemelde afspraak (dwz minstens 24 uur van tevoren) breng ik de kosten van een sessie in rekening.

Klacht- en geschillenregeling

Mocht je om een of andere reden niet tevreden zijn over mij of mijn behandeling dan wil ik je uitnodigen om dat allereerst met mij te bespreken. Ik sta open voor feedback en voor het gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Als we er samen niet uitkomen, kun je overwegen om een klacht in te dienen bij mijn beroepsvereniging het NIP. Het NIP is te bereiken via psynip.nl of via telefoonnummer 030-8201500. Een klacht kun bij het NIP indienen via www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure. Ook ben ik via het NIP aangemeld bij de klachten- en geschillenregeling Wkkgz. Vanaf 1 januari 2017 is het wettelijk verplicht om zo'n regeling te hebben.